Vitajte na portáli
 
pre elektronické vyjadrenia k existencii telekomunikačných vedení a zariadení.

 

Upozornenie:
Aktuálny zákaznícky portál skončil svoju prevádzku 30.12.2022!
Prípadná nová registrácia nebude akceptovaná!
Pre nové registrácie použite, prosím, nový portál https://zis.sitel.sk
Ďakujeme za pochopenie.

Vytvoriť žiadosť

Založenie žiadosti o poskytnutie vyjadrenia.

Vážený používateľ zákazníckeho portálu spoločnosti SITEL s.r.o.
Od 09.01.2023 je v prevádzke nový portál, do ktorého boli prenesené používateľské kontá;
registrovaní používatelia boli informovaní e-mailovou správou.
Pre aktiváciu preneseného konta je potrebné znovunastavenie hesla na linke https://zis.sitel.sk/#/zabudnuteHeslo .
Po úspešnom nastavení hesla sa v novom portáli prihlásite:
- registračným e-mailom (napr.: janko.maly@firma.sk) ako bol registrovaný !!! (malé/veľké písmená)
- obnoveným heslom.
Ďakujeme za pochopenie.

Moje žiadosti

Zobrazenie všetkých predložených žiadostí.