Vitajte na portáli
 
pre elektronické vyjadrenia k existencii telekomunikačných vedení a zariadení.

Vytvoriť žiadosť

Založenie žiadosti o poskytnutie vyjadrenia.

Vážený používateľ AG portálu spoločnosti SITEL s.r.o.
Od 1.3.2020 sme pristúpili k spoplatneniu všetkých služieb spojených
s vyjadrením a vytýčením inžinierskych sietí EKS v správe a majetku
spoločnosti SITEL s.r.o..
Aktuálny cenník našich služieb nájdete tu.

Moje žiadosti

Zobrazenie všetkých predložených žiadostí.